Svet-Stranek.cz
NEJKRÁSNĚJŠÍ JSOU ROZZÁŘENÉ OČI
LOUTKOVÉ DIVADLO ZVONEK HOŘICE, z.s.

NĚCO O NÁS:NEJKRÁSNĚJŠÍ JSOU ROZZÁŘENÉ OČI

NĚCO O NÁS

F469912 F469913 


F469914


Loutkové divadlo má v Hořicích velmi bohatou, více než stoletou historii.První zmínky pocházejí z let 1902 — 1903, kdy zdejší fotograf Ludvík Čížek vyřezal soubor 22 loutek s drakem, postavil jeviště a namaloval kulisy. Divadélko zakoupil Vzdělávací sbor, který po několik sezón pořádal představení v hořických hostincích.Hrály se převážně historické hry. Tato loutková scéna však záhy zanikla a bedna s loutkami odpočívala dlouhá léta ve sklepě obecné školy Na Daliborce.

      V roce 1919 byla založena Družina přátel loutkového divadla, která na podzim 1924 získala stálou scénu v nové budově Husova dětského domu. V něm pak byla pořádána pravidelná loutková představení až do vyhlášení protektorátu. Družina byla členem loutkářského sdružení při Masarykově lidovýchovném ústavu v Praze a mezinárodního sdružení Unima. Mezi nejaktivnější členy patřili místní učitelé.
     Dvě citelné rány dostala Družina po r. 1948 — nejprve ztratilaprávní samostatnost a stala se loutkářským kroužkem při Doměosvěty, a poté i střechu nad hlavou, když opatrovna přestalasvou kapacitou dostačovat potřebám zaměstnaných matek. Teprve vr. 1958 bylo vybudováno nové loutkové divadélko v horním přísálíDomu osvěty, avšak na přerušenou tradici se jen obtížněnavazovalo. Loutek se znovu ujaly ochotné ruce v r. 1979. Tehdy sesešla skupinka asi 20 zájemců, většinou mladých, nechybělivšak naštěstí ani zkušení loutkoherci. Pro první představeníbyla zvolena oblíbená Vodníkova Hanička. Tím byl položen základdnešního loutkářského souboru, který od r. 1984 nese názevZvonek. Soubor pořádá pravidelná loutková představení prohořické děti, navštěvuje školy aČkolky v okolí, účastní sefestivalu Jičín — město pohádky i řady dalších festivalů apřehlídek. Je to parta báječných lidí, pro něž práce vsouboru nekončí stažením opony, ale jsou spojeni mnohaletýmpřátelstvím a snahou přinášet divadlem radost nejen dětem, alei sami sobě.


                             


návštěvníků stránky
celkem84 984
tento týden237
dnes16