Svet-Stranek.cz
loutková představení pro děti i dospělé
LOUTKOVÉ DIVADLO ZVONEK HOŘICE, z.s.

NĚCO O NÁS:loutková představení pro děti i dospělé

NĚCO O NÁS


Loutkové divadlo má v Hořicích velmi bohatou, více než stoletou historii. První zmínky pocházejí z let 1902 — 1903, kdy zdejší fotograf Ludvík Čížek vyřezal soubor 22 loutek s drakem, postavil jeviště a namaloval kulisy. Divadélko zakoupil Vzdělávací sbor, který po několik sezón pořádal představení v hořických hostincích. Hrály se převážně historické hry. Tato loutková scéna však záhy zanikla a bedna s loutkami odpočívala několik let ve sklepě obecné školy Na Daliborce.

      V roce 1919 byla založena Družina přátel loutkového divadla, která na podzim 1924 získala stálou scénu v nové budově Husova dětského domu. V něm pak byla pořádána pravidelná loutková představení až do vyhlášení protektorátu. Družina byla členem loutkářského sdružení při Masarykově lidově výchovném ústavu v Praze a mezinárodního sdružení Unima. Mezi nejaktivnější členy patřili místní učitelé.

     Dvě citelné rány dostala Družina po r. 1948 — nejprve ztratila právní samostatnost a stala se loutkářským kroužkem při Domu osvěty, a poté i střechu nad hlavou,když opatrovna přestala svou kapacitou dostačovat potřebám zaměstnaných matek. Teprve roku 1958 bylo vybudováno nové alespoň provizorní loutkové divadélko v horním přísálí Domu osvěty, avšak na přerušenou tradici se jen obtížně navazovalo. Po problematických začátcích se loutek  znovu ujaly ochotné ruce v r. 1979. Tehdy se sešla skupinka asi 20 zájemců, většinou mladých, nechyběli však ani zkušení loutkoherci. Pro první představení byla zvolena oblíbená Vodníkova Hanička. Tím byl položen základ dnešního loutkářského souboru, který od r. 1984 nese název Zvonek. Soubor pořádá pravidelná loutková představení pro hořické děti, navštěvuje školy a školky v okolí, účastní se festivalu Jičín — město pohádky i řady dalších akcí. Je to parta báječných lidí, pro něž práce v souboru nekončí stažením opony, ale jsou spojeni mnohaletým přátelstvím a snahou přinášet divadlem radost nejen dětem, ale i sami sobě. V roce 2019 byla i obnovena právní subjektivita souboru založením spolku Loutkové divadlo Zvonek Hořice z.s.

Velmi problematické podmínky pro práci souboru a hlavně dětské diváky se snažíme řešit se zastupitelstvem města od počátku roku 2018, tak aby jako v mnoha okolních městech vznikla nová loutková scéna.